Action Beat

Action Beat - SUB071, Leiden, 18/04/11 (Dutch language)

De spanning stijgt als het tl-licht uitgaat en de band losgaat. De drummachine komt op gang soms strak met 3 man sterk in dezelfde maat en soms juist niet. Toch vormt het een eenheid die niet meer is te stoppen. Dat samen met de gitaristen die hun plekjes veroveren op elkaar op de kleine vierkante meters.

Action Beat – The Noise Band from Bletchley

...loads of topless blokes playing diverse instruments, whilst other topless blokes cavort on a giant green stegosaurus. I mean; bloody hell…

Syndicate content